Tingimused

Et tellimus saaks täidetud täpselt ja kiirelt, palume täita kõik nõutud lahtrid. Küsimuste korral helistage meile telefonil +372 56 99 36 38. Tellimusele vastame esimesel võimalusel ja hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Kui miinimumtellimus on 4 ruumimeetrit, on Pärnu piires (Sindi, Paikuse ja Tammiste k.a) transport tasuta. Raekülla on transport tasuta, kui miinimumtellimus jääb 2 ruumimeetri piiresse.

Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutuselolevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest:

  • Tihumeeter ™ on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta;
  • Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega;
  • Puisteruum on ebakorrapäraselt kuhjatud halud koos koore ja õhuvahedega.

Järgnev tabel aitab paremini mõista seoseid mõõtühikute vahel:

Puisteruum Laotud ruum ehk ruumimeeter Tihumeeter
1,00 0,67 0,44
1,50 1,00 0,67
2,25 1,50 1,00

 

  • 1 puisteruum: puud koos õhuvahedega (ca 46% puitu ja 54% õhuvahed).
  • 1 laotud ruum: puud koos õhuvahedega (ca 69% puitu ja 31% õhuvahed).
  • 1 tihumeeter: puud ilma õhuvahedeta (ca 100% puitu õhuvahedeta ).

Tavapraktikas korrutatakse ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5-0,6, et saada puidu mahtu tihumeetrites.

Halupuu mõõtühikute vahelised sõltuvused:

Mõõtühikud Puistekuupmeeter, pm3 Ruumimmeter, rm Tihummeter, tm (m3)
Puistekuupmeeter, halu pikkus 33 cm 1,00 0,60 0,40
Ruumimeeter, halu pikkus 33 cm 1,68 1,00 0,67
Ruumimeeter, halu pikkus 100 cm 1,55 1,00 0,62
Tihumeeter 2,50 1,50 1,00
Halupuude puistekuupmeeter

Halupuude puistekuupmeeter

Ruumimeeter laotud halupuid, halu pikkus 33 cm

Ruumimeeter laotud halupuid, halu pikkus 33 cm